27B/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM