NGHIÊN CỨU & GIẢI THƯỞNG

Một nghiên cứu nhãn mở về tính hiệu quả và an toàn của Glutahione dạng viên ngậm Glutahione để làm giảm sắc tố da ở Philipin ( a De-pigmenting ) 

Việc sử dụng viên ngậm có chứa Glutahione được nghiên cứu để đánh giá cách sử dụng Glutahione qua hấp thu niêm mạc miệng

30 Phụ nữ người Philipin có da loại IV và V (theo phân loại da của Fitzpatrick) dùng Glutahione dưới dạng viên ngậm hàng ngày, trong 8 tuần. 

NGHIÊN CỨU LÀN DA TIẾP XÚC VỚI ÁNH NẮNG

Kết quả đo bằng Mexameter, Da tiếp xúc với ánh nắng

Vào cuối thử nghiệm đầu tiên này (Tuần 8), tất cả dân số tham gia nghiên cứu (100%)
đều có sự giảm đáng kể về kết quả mexameter đo được so với đường chuẩn (tuần 0)
Kết quả mexameter đo được cho thấy sự giảm đáng kể có ý nghĩa thống kê, đều đặn & liên tục
khi so sánh với kết quả đo mexameter trước đó (kể từ tuần thứ 2)
Tác dụng làm trắng, được đo lường bằng kết quả mexameter đã được chứng minh chỉ sau 2 tuần thường xuyên sử dụng 
Khi sử dụng liên tục, kéo dài, tác dụng làm trắng được duy trì 
Không có bất kỳ tác dụng phụ nào được báo cáo trong nghiên cứu

KẾT LUẬN

Sử dụng Glutathione bằng đường ngậm hấp thu qua niêm mạc miệng An Toàn và Hiệu Quả
trong làm trắng da với cả làn da có tiếp xúc/được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời

NGHIÊN CỨU & GIẢI THƯỞNG